Skip to content

Sino nga ba Ako? (Filipino Essay on Mahalaga pa ba si Jose Rizal?)

July 22, 2012

 Sino nga ba Ako?

Sa bawat buhay ng isang tao, importante ang paraan kung paano siya lumaki. Sa mga maagang yugto ng ating mga buhay, maraming iba’t ibang bagay ang pumapasok sa ating isip at nagiging bahagi ng ating mga ugali. Ang mga taong nakikilala natin at ang mga taong hinahanga natin ay mayroong malaking salpok sa ating mga buhay, sapagkat sila ang mga taong nagpapakilala sa ating ng mga iba’t ibang bagay. Ang mga palabas na pinapanood natin, ang mga larong linalaro natin at ang mga gamit na binabasa natin ay nakakaimpluwensya sa ating mga kilos.

Upang tayo rin ay maging matagumpay sa ating mga buhay, kailangan natin balikan ang ating nakaraan at unawain ang panahon na iyon. Ito ay upang maintindihan din natin ang nangyayari sa kasalukuyan at matuto sa mga nakaraang pagkakamali ng ating mga kababayan.

Ang isang tao na malaki ang impluwensiya sa maraming tao at dapat natin hangaan, ay si Jose Rizal. Siya ay ang perpektong simbolo ng mainam na Pilipino, sapagkat, inuna niya ang bansa at ang ibang tao, kaysa sa kanyang sarili. Pinapakita nito, na mahal niya talaga ang kanyang lahi, kaya alam niya ang kanyang layunin sa buhay.

Si Jose Rizal din ay isang napakatalinong tao at ginamit niya ang kanyang katalinuhan sa mabuting paraan. Ipinakita niya sa atin na mahusay maging iba sa pamantayan, sapagkat hindi parating tama ang ibang tao. Dahil literato siya at nagsikap siya sa kanyang pag-aaral, nakita niya ang katotohanan na tinatago ng mga Kastilla sa mga Indio. Pero hindi lamang siya huminto noong natuklasan niya ito, ibinahagi rin niya ito sa ibang tao. Ang pagbabahagi sa ibang tao ng inyong kaalaman ay isang napakahalagang katangian. Ito ay dahil, walang kwenta o halaga ang iyong nalalaman kung hindi mo naman ito ibabahagi sa iba.

Ibinahagi ni Rizal ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulat. Mabuti ito, sapagkat iba talaga ang mensahe ng nadadala ng mga sulatin. Ito ay dahil kailangan natin gamitin ang ating imahinasyon upang makita ang mensahe ni Jose Rizal. Sa mga iba’t ibang sulat ni Jose Rizal, ipinapakita niya ang importansiya ng pagkakaroon ng direksyon sa buhay at pagiging wasto at patas. Lahat ng mga sulat niya ay malalim at mapapa-isip ka talaga kung ano ang ibig niya sabihin.

Ang isa sa aking paboritong sulat ni Jose Rizal ay ang liham niya sa mga dalaga ng Malolos dahil nakita ko na mayroon talaga siyang malasakit para sa kanyang kababayan. Hindi niya gusto na ali-alipin lamang ang mga Pilipino sa mga ibang tao. Gusto niya na bumangon ang mga Pilipino at ipakita ang kanilang mga talento. Sinulat niya ang liham na ito sa mga dalaga ng Malolos sapagkat ang mga dalaga sa Malolos ay gusto magkaroon ng karapatan sa edukasyon. Sa liham din na ito, makikita natin ang importansya ng mga babae sa lipunan. Sila ay importante sapagkat sila ang nagpapalaki sa mga bata, na magiging pinuno ng hinaharap.

Sa liham ni Rizal sa mga dalaga ng Malolos, natutunan ko na maramimg mga tao na hindi alam ang kanilang layunin sa kanilang buhay sapagkat hindi nila kilala ang kanilang mga sarili at wala silang direksyon sa kanilang buhay. Ang mga taong ito ay mga tagasunod lamang at hindi ginagamit ang sarili nilang utak. Linikha tayo ng Diyos na mayroong kapasidad na mag-isip at magpasya, kaya dapat natin ito gamitin. Ang bawat tao ay espesyal at maraming kakaibang talento, kaya hindi dapat natin sayangin ito.

Ang isang libro ni Jose Rizal, na sa aking tingin, ay dapat basahin ng bawat Pilipino ay ang Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay isang librong kilalang-kilala, sapagkat halos magkapareho ang kwento nito sa buhay ni Jose Rizal mismo. Nakakakuha tayo ng masmalalim na tingin sa buhay ng ating bayani. Malaki ang kasaysayang epekto nito sa buhay ng mga Pilipino at mga Kastila sapagkat binuksan nito ang mga mata ng mga Pilipino sa katotohanan.

Malalim ang mga salitang ginamit ni Rizal at kung paano niya sinulat ang Noli, kaya siguradong, mapapa-isip ka talaga. Ang laman ng Noli ay makatotohanang sapagkat kahit ngayon, nagagamit pa rin natin ang mga aral na natutunan natin sa Noli sa ating mga buhay.

Sa librong ito, makikita rin natin ang Pilipinas sa nakaraan, kung paano ang mga tao kumilos at ang mga kasanayan ng mga tao noon. Mahahambing natin ang ilang bagay sa kasalukuyan at mauunawaan natin kung paano umiba ang anyo ng ating mga gamit. Sa aking palagay, importante rin natin malaman ito, upang tayo ay lalong umunlad sa ating mga buhay.

Sa katotohanan, kung wala ang Noli Me Tangere (at mga iba pang sulatin ni Rizal), na sa ilalim pa rin siguro tayo ng mga Espanyol. Wala pa rin siguro tayong kibo at paki sa ating mga buhay. Dahil dito, dapat lang na bigyan natin halaga si Jose Rizal at lahat ng kanyang mga sulatin. Dapat natin ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino, hindi dapat tayo mahiya. Sabi nga ni Rizal, “Ang hindi magmahal sa sarili niyang wika ay daig pa ang hayop at malansang isda.”

Kahit hindi ko pa natatapos ang lahat ng sulatin ni Jose Rizal, malaki na naging epekto niya sa aking buhay. Ipinakita niya, na kung mayroon tayong mga pangarap sa buhay, hindi dapat tayo matakot abutin ito. Kailangan lang natin maging determinado at malakas ang loob. Kahit kung sa tingin ng iba na impossible, magtiwala lang tayo sa ating mga sarili, at magagawa rin natin.

Ipinakita talaga ni Jose Rizal na ang mga simpleng bagay ating gawin ay malayo ang kayang abutin. Ang pagtutulong sa kapwa tao, ang pagiging patas, ang pagsunod sa batas, ang pag-aaral ng mabuti at ang pagbibigay galang sa nakakatanda ay mga simpleng gawain na malaki ang epekto kung araw-araw nating ginagawa. Kailangan nating dahan-dahan na gumawa ng pagbabago sa ating mundo upang hindi sayangin ang paghihirap ng ating mga bayani. Sa araw na ito, gusto ng mga tao ng mabilis na solusyon, pero sabi nga nila, “Ang Roma ay hindi binuo sa isang araw.”

Tulad ni Jose Rizal, gusto ko rin makatulong at magbigay ng inspirasyon sa iba. Dahil ako ay estudyante pa lamang, kailangan ko magsikap at mag-aral ng mabuti, upang mayroon akong maibabahagi sa ibang tao. Espesyal ang bawat tao, kaya gagawin ko ang lahat upang mahanap ko ang aking layunin sa buhay. Alam ko kung magsisikap ako at kung ibubuhos ko ang lahat, maabot ko rin ang aking pangarap. Balang araw, sana, maaalala pa rin ako ng mga tao at sana, mayroon akong maiiwan na mabuting pamana para sa mga tao sa hinaharap.

Marami talagang mga aralin sa mga sulat ni Rizal na magagamit sa ating mga buhay. Dahil dito, importante talaga na aralin natin ang mga sinulat ni Rizal upang maintindihan natin ang ating pagkatao, lahi at dugo. Ano nga ba talaga ang layunin natin sa ating mga buhay? Balang araw, mahahanap din natin ang ating layunin sa buhay at sa araw na iyon, tunay na maiintindihan natin ang pinagdaanan ng ating bayani, si Jose Rizal.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. robert leigh permalink
    August 10, 2013 9:50 am

    maganda ito aus ang pagkakagawa???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: