Skip to content

Salamat mga Guro! (Thank you teachers)

October 24, 2011


Marami na akong masasayang karanasan sa Xavier School, pero ang isang karanasan na nakataga sa bato ay noong nakaraang H1. Sa huling araw ng klase noong H1, Marso 9, 2011, nagkaroon kami ng pagdidiriwang upang ipakita ang aming pagsasalamat sa lahat ng aming mga guro sa H1. Dahil maraming mga matatalas ang ulo at makakapal ang palad sa H1C, nagawa naming ipakita ang aming pagsasalamat gamit ng isang maliit na programa. Noong nakita ng aming mga guro ang inihanda namin para sa kanila, nakita ko na marami sa amin at sa aming mga guro ang mababaw ang luha. Sa araw na ito, naipakita namin na hindi bahag ang aming buntot sapagkat handa kami pasalamatan ang aming guro sa lahat ng tinuro nila sa taong iyon. Dahil sa lahat ng aming natutunan at dahil sa lahat ng aming nagawa sa H1, sa tingin ko, hindi kami magbibilang lang ng poste paglaki namin. Kung patuloy lang kaming magsisikap at kung patuloy na magagaling ang mga guro na tuturo sa amin, siguradong balang araw marami kaming magagawa at maabot din namin ang langit.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: